نياز روزافزون جامعه به دارو و نيز اثرات جانبي مصرف داروهاي شيميايي ، توجه بشررا بار ديگر به منابع غني طبيعت جلب نموده است.آنچه كه درگذشته به عنوان روش های درمانی مورد استفاده قرار می گرفته و بخشی با ارزش در فرهنگ كشور ما بوده امروزه تبدیل به تخصصي درحال احیا شده است که به کمک داروسازان ، پزشکان و محققین طب ایرانی جهت جایگزین نمودن داروهای متداول شیمیایی مورد استفاده مجدد قرارگرفته است. شرکت دانش بنیان سبز دارو جهان در جهت ترویج و کاربردی نمودن طب سنتی تاسیس گردیده و با استفاده از منابع و کتب پزشکی دانشمندان به نام ایرانی همچون ابن سینا ، گرگانی (جرجانی)، رازی ... و به پشتوانه دانش محققین شرکت اقدام به تولید و ساخت داروهای گیاهی و فراورده های طب ایرانی با نام تجاری  ژوتن و رویسا و محصولات طب ایرانی با کاربرد آرایشی و بهداشتی را با نام تجاری متیتا و کانلاسی  نموده است. محصولات ما بر اساس تحقیقات جامع پزشکی و همکاری بهترین پزشکان ، متخصصان و دانشمندان طب ایرانی و بر طبق بالاترین سطح استانداردهای معتبر تولید و بسته بندی وزارت بهداشت ایران و اروپا ، فراوری و به ثبت رسیده است تا اثربخشی نمایان ، پایدار و سریع را به ارمغان آورد. کنترل کیفیت دارو ها نشان داده است که کلیه محصولات شرکت قابل رقابت با نمونه های شیمیایی مشابه می باشند.

 

آنچه در نظر ما دارای ارزش است ، رسیدن به سلامت و زیبایی طبیعی است.