تقویت کننده مژه و ابرو

20,000
خرید
0

مـواد  مـوثره موجـود در ترکــیبـات دارو  موجـب تقـویت ابرو میـگردد

موارد مصرف: محرک رشد ، استحکام ریشه ابرو ، مغذی پیاز مو

مقــدار و نحــوه مصرف:

حداقــل 1مـرتبـه در شبـانه روز اسـتفـاده شـود.

دوره مصـــرف را تا اتمــام دارو ادامـه دهیـد.

مصـرف مـداوم عـوارضـی نــدارد.

توضیحات تکمیلی :

مناسب

ابرو

ساخت کشور

ایران

دارای مجوز سازمان غذا و دارو

6262768100178

 

تقویت کننده مژه و ابرو